2015
autor
Danuta Salamon (PL)
tytuł
Ornare – projekt strony internetowej dotyczącej historii ornamentu
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
promotor
Prof. Marian Oslislo
Ornare to responsywna strona internetowa zawierająca informacje na temat ornamentów – od historii, poprzez charakterystyczne cechy, po sposób tworzenia. Główne menu podzielone jest na cztery częś­ci: styl, motyw, szukaj i ulubione. Pod menu stylu wybiera się kontynent, a następnie rodzaj ornamentu. Można też przejść bezpośrednio do linii czasu, studiując historię chronologicznie. Istnieje także możliwość wyboru ornamentu i przedziału czasowego z poziomu mapy świata. Różne ornamenty można dodatkowo wybrać z listy w menu motywów. Na podstronach umieszczone są informacje o konkretnych stylach, zastosowaniach ornamentu i jego rozwoju. Serwis daje w ten sposób wiele możliwości dostępu do bazy danych, można także oznaczać ulubione motywy. Dla projektantów strona to fantastyczne źródło inspiracji. Bardzo ciekawe są podstrony pokazujące budowę ornamentu w uproszczony, wektorowy sposób. Niejednoznaczne wydają się jedynie małe piktogramy w górnym menu, których można się jednak łatwo nauczyć. Sam film prezentujący stronę umieszczony na YouTube sprawia wrażenie zbyt długiego, a w miejsce monotonnej muzyki lepszy byłby odautorski komentarz.