2015
autor
Klára Krnáčová (CZ)
tytuł
Zabawka Nekonečno
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Tomáša Baťy w Zlínie
promotor
Vladimír Kovařík
Nekonečno je konečne prvou nekonečnou detskou drevenou stavebnicou. Je určená deťom predškolského veku, rovnako však aj ich starším kamarátom žijúcim s handicapom zrakového, mentálneho či telesného charakteru. Výnimočnosť stavebnice spočíva s jej jednoduchom spracovaní jednotlivých prvkov, no aj napriek tomu ponúka obrovské, priam nespočetné množstvo ich vzájomných kombinácií. Hlavným materiálom je v prípade stavebnice buková preglejka, pričom druhú nemenej podstatnú úlohu zohráva penový materiál nazývaný "EVAC". Tento synteticky vytvorený materiál nielenže, tvorí príjemný kontrast k prírodnému drevu ale zároveň spĺňa funkciu akéhosi "pojidla", pretože vďaka svojej pružnosti a pamäťovej schopnosti dokáže prvky stavebnice udržať pevne vzájomne uzamknuté. Naviac haptická hodnota oboch zvolených materiálov je veľmi vysoká rozdiel medzi nimi pomáha slepým deťom rozoznať dané prvky. Nekonečno pomáha u detí rozvíjať logické myslenie, motorické schopnosti, kreativitu a predstavivosť. Súčasťou projektu je aj logo hračky a jej balenie, ktoré je navrhnuté ako batoh z ľanovej tkaniny. Takto si môže dieťa vziať nekonečno kamkoľvek a baviť sa nekonečnou radosťou z hry.