2015
autor
Magdalena Jędrzejas (PL)
tytuł
Intergraph
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
promotor
Piotr Jędrzejewski
Jakiś czas temu odkryto, że istnieją trzy sposoby uczenia się – słuchowy, kinestetyczny i wzrokowy. Współczesna edukacja promuje raczej metody bazujące na treściach werbalnych i wartościach liczbowych. Zapomnijmy o tym i wyobraźmy sobie, że uczniowie w zależności od swoich indywidualnych preferencji mogą wybierać dowolną metodę nauki. Aby stało się to faktem, po pierwsze należy zreformować system edukacji, po drugie trzeba zaprojektować nowe środki dydaktyczne pozwalające przekazywać treści interaktywnie. Intergraph jest tego rodzaju narzędziem, za jego pomocą można zaobserwować procesy związane z powstawaniem fali wybranych dźwięków lub interwałów. Możemy zrozumieć wartości dźwięków skali diatonicznej (odpowiadają one białym klawiszom fortepianu) oraz zaobserwować zmiany zachodzące w generowanej fali podczas zmiany wartości oraz poziomu głośności wybranych dźwięków. Intergraph to urządzenie, którego celem jest zwrócenie uwagi na analogie i powiązania pomiędzy fizyką, matematyką a muzyką. Generowane obrazy ułatwią ich zrozumienie. Jednym słowem – możemy zobaczyć dźwięki.