2015
autor
Martyna Wawrowska (PL)
tytuł
Informator dla osób starających się o status uchodźcy w Polsce
dyplom
licencjacki
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
promotor
Prof. Tomasz Bierkowski
Mimo że niedawno Polska obchodziła 25. rocznicę odzyskania wolności, nasza demokracja wciąż wydaje się niedojrzała i samolubna. Skupieni na sobie, rzadko pamiętamy o długu zaciągniętym w czasach, kiedy inne kraje upominały się o polskich obywateli, pomagając i udzielając schronienia. W 2013 roku tylko 1% ubiegających się o status uchodźcy cudzoziemców otrzymał pozytywną decyzję polskich władz. Łącznie jedynie 3% z 19 tys. wnioskujących uzyskało jakąkolwiek ochronę (dane z pracy dyplomowej). Co się stało z resztą tych osób? Autorka upatruje części przyczyn problemu w niedostępności informacji i poprzez swoją pracę stara się ułatwić uchodźcom przynajmniej zapoznanie się z podstawowymi prawami, które im przysługują, i procedurami ubiegania się o ochronę na terenie Polski. Użytkownik internetowego informatora może sprawdzić, czy istnieją przesłanki, aby otrzymał status uchodźcy. Procedurom ujętym w formie interaktywnych infografik towarzyszą poszerzone opisy. Serwis umożliwia wydrukowanie informatora i udostępnienie go osobom niemającym dostępu do sieci. Doceniliśmy trafne zdefiniowanie problemu projektowego i przystępność powstałego informatora, w tym redakcję treści urzędowo‑prawnych. Niepodważalnym atutem pracy Martyny Wawrowskiej jest poruszenie narastającego problemu i dostarczenie rozwiązania nadającego się do wdrożenia.