2015
autor
Mátyás Grünczeisz (HU)
tytuł
Identyfikacja wizualna i plakaty dla Muzeum Literatury PIM
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Budapeszcie
promotor
Tepes Ferenc
PIM, czyli Muzeum Literatury imienia XIX‑­wiecznego poety Sándora Petőfiego, znajduje się w centrum Budapesztu, w neoklasycystycznym Pałacu ­Károlyich. Miejsce to gromadzi miłośników literatury, sztuki i filozofii i jest otwarte zarówno na tradycję, jak i na sztukę współczesną. W swoim projekcie licencjackim Mátyás Grünczeisz prezentuje system wizualny, który oddaje hołd tradycji typograficznej, podkreś­lając jednocześnie nowoczesny charakter muzeum. Logo PIM – z ciekawie przedstawioną literą M – oraz plakaty powstały na bazie znaków pisma. Ich układ typograficzny jest figlarny, a współczesny i nowatorski wygląd zachęca zwiedzających do świeżego spojrzenia na literaturę, będącą żywym, ciągle zmieniającym się elementem kultury. Papeteria ma natomiast charakter bardziej tradycyjny. Umiejscowienie nagłówka listu, linii adresowych oraz bloku tekstu, proporcje marginesów, a także druk na rewersie wizytówek dobrane są odpowiednio do miejsca o tak bogatym dziedzictwie.