2015
autor
Olga Szymańska (PL)
tytuł
Ławka kościelna
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
promotor
Prof. Michał Stefanowski
Zainteresowanie przestrzenią sakralną jest w przypadku projektanta jak najbardziej uzasadnione, choć częściej i całościowo zajmują się nią architekci. Dizajnerzy zazwyczaj wykorzystują temat sakralny w projektach konceptualnych. Autorka stworzyła nowy projekt kościelnej ławki z klęcznikiem. Punktem wyjścia pracy były założenia ergonomiczne, a celem – uzyskanie w przestrzeni sakralnej obiektu funkcjonalnego. I to się udało. Rezultat jest tak szczery, jak materiał, który został zastosowany. Projektantka, skupiając się jednak tylko na aspekcie funkcjonalnym i rezygnując z eksplorowania poziomu konceptualnego – w opinii niektórych jurorów – ograniczyła sobie pole dostępnych rozwiązań. Ten sam obiekt w innym kontekście mógłby zyskać nową jakość estetyczną (np. w przestrzeni mieszkalnej). Pojęcie „marki kościelnej” było najbardziej dyskutowane przez jurorów. Produkty tego rodzaju, oprócz funkcji utylitarnej, mają również inną rolę do odegrania. Mogą tworzyć emocje takie jak niepewność, napięcie – ta praca to potwierdza.