2016
autor
Ádám Asztalos (HU)
tytuł
Font tytułowy
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Zachodniowęgierski w Sopronie
promotor
Ádám Katyi
Najnowsze oprogramowanie pozwala projektantom pism na tworzenie złożonych fontów. Opracowanie nowych krojów jest dziś łatwiejsze i szybsze niż kiedykolwiek, a projektanci mogą się skupić na kreatywnych rozwiązaniach, ponieważ nie ogranicza ich strona techniczna. Krój Ádáma Asztalosa jest dobrym przykładem nowych kierunków w projektowaniu pism. Wykorzystanie warstw w projekcie daje użytkownikom niemal nieograniczone możliwości twórcze. Mogą oni wybrać jedną z czterech odmian lub łączyć kilka z nich, nakładając je na siebie. Każda warstwa, nawet każdy znak, może mieć inne wypełnienie, a to daje ciekawe efekty. Modułowy charakter kroju pozwala również eksperymentować z proporcjami, co jest często wykorzystywane we współczesnym projektowaniu graficznym.