2016
autor
Aleksandra Zaręba (PL)
tytuł
Księga niepokoju Fernanda Pessoi. Studium melancholii
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
promotor
prof. Maciej Buszewicz
Punktem wyjścia pracy była Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa pomocnika księgowego w Lizbonie Fernanda Pessoi. Narracja książki zbudowana jest z setek fragmentów, które zostawił po sobie Pessoa, uporządkowanych później przez kolejnych wydawców. Książka ma narrację polifoniczną. Formalnie projekt nawiązuje do XVI‑wiecznych druków chrześcijańskich. Jak każda książka ma warstwę drukowanego tekstu, rękopiśmienną, a graficzne przedstawienie pojęć niszczenia i braku pokazane jest na poziomie typografii, anatomii samej litery. Autorka tak się do tego odniosła: „Pisanie (w tym wypadku również projektowanie) o melancholii staje się pisaniem/projektowaniem samą melancholią – stąd formy historyzujące, zapożyczenia, pasja kolekcji, obsesja zapisu – niedokończonego, poprawianego, niedoskonałego, choć dążącego do wyobrażonej pełni”.