2016
autor
Brigitta Béres (HU)
tytuł
Cytowanie wyrwane z kontekstu – zniekształcenie pamięci (I–III)
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Węgierski Uniwersytet Artystyczny w Budapeszcie
promotor
Tamás Felsmann, Ferenc Tepes
Książka w dobie cyfryzacji wciąż pozostaje intrygującym tematem dla studentów dizjanu. Dla Brigitty Béres jest ona eksperymentalnym narzędziem do prezentacji filozoficznej koncepcji czasu i pamięci. Autorka reinterpretuje księgi 10 i 11 Wyznań św. Augustyna. Książka jest więc idealnym medium do przedstawienia refleksji na temat wspomnień i pamięci. Béres zmienia strukturę oryginalnego tekstu i nadaje mu nowy kontekst. Zabiegi zastosowane zarówno w książce, jak i instalacji ze szkła podkreślają wagę poszczególnych warstw czasowych. Wspomnienia z przeszłości oraz te przywoływane w danym momencie poprzez czytanie się przeplatają. Użyte w instalacji szkło akcentuje dodatkowo kruchość pamięci. Dziury i brakujące części w tekście i na stronach są aluzją do wybiórczości i ulotności wspomnień.