2016
autor
Kinga Gazda (PL)
tytuł
Edukacja antydyskryminacyjna – projekt społeczny dla szkół
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
promotor
Prof. Tomasz Bierkowski
Dyplom Kingi Gazdy chyba najbardziej ze wszystkich finałowych prac pokazuje nam, że projektowanie to w dużej mierze działalność intelektualną, w której zamierzonemu celowi powinny zostać podporządkowane wszystkie rozwiązania formalne. Projektantka zdecydowała, aby jak najlepiej pokazać nakreślić problem – zjawisko dyskryminację wśród uczniów szkoły podstawowej. Postanowiła przedstawić skalę zjawiska dorosłym. Projekt jest formą przestrzennej ankiety – parawanu, którego wewnętrzna strona wypełniana jest przez dzieci używające naklejek, wrzucające żetony i wpisujące odpowiedzi. Zewnętrzną stronę wypełniają wyniki raportu NIK i komentarze autorki. Zaprojektowane zostało tylko tyle, ile jest potrzebne niezbędne. Potwierdził to przeprowadzony w jednej ze szkół pilotaż.