2016
autor
Maja Żurawiecka (PL)
tytuł
Makbet – projekt książki
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
promotor
profesor Lech Majewski
W projekcie książkowego wydania dramatu Williama Szekspira Makbet, autorka wykorzystała swoje ilustracje stworzone jeszcze na IV roku studiów w Pracowni Komunikacji Wizualnej i Plakatu prof. Lecha Majewskiego. Projekt dyplomowy był dla niej okazją do rozwinięcia i udoskonalenia osobistego stylu na potrzeby ilustracji i plakatów towarzyszących książce. Tworzywem są samodzielnie zrobione zdjęcia, z których dzięki technikom kolażu i wycinanki powstała odrealniona wizja rzeczywistości pełnej krwawych ornamentów.