2016
autor
Pavel Coufalík (CZ)
tytuł
Systemy orientacyjne w czechosłowackiej socjalistycznej architekturze
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych, Architektury i Projektowania w Pradze
promotor
Petr Krejzek
Chociaż poziom grafiki użytkowej w komunistycznej Czechosłowacji w latach 70. i 80. był dość niski, do godnych uwagi wyjątków należało np. kilka systemów orientacyjnych. Choć były one zwykle opracowywane dla kluczowych dla reżimu projektów architektonicznych – dworców, szpitali i instytucji kultury – niewiele zachowało się do dziś. Dyplomant postanowił wybrać, sklasyfikować i udokumentować najlepsze systemy oznaczeń z minionej epoki. Udało mu się znaleźć ich autorów, zebrać oryginalne zdjęcia i pokazać znaki w kontekście architektury, jak i ówczesnej sytuacji politycznej. Projekt magisterski Coufalíka, będący pierwszą próbą poważnej analizy czechosłowackich systemów orientacyjnych z tego okresu, stanowi ważny wkład w historię lokalnego projektowania graficznego.