2016
autor
Rafał Buchner (PL)
tytuł
Projekt książki „Jedyny i jego własność” Maxa Stirnera
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
promotor
Prof. Maciej Buszewicz
Rafał Buchner postawił sobie dwa zadania. Pierwsze to zaprojektowanie książki „od a do z”. Nie tylko w skali makro (layoutu, doboru papieru, sposobu szycia itd.), ale również mikro, czyli stworzenie na potrzeby książki dziełowego kroju Fruscio. Drugim zadaniem było zinterpretowanie książki. W zaprojektowanych infografikach i doborze ilustracji autor wszedł w polemikę z ideami przedstawianymi przez autora, próbując jednocześnie zainteresować odbiorcę przez przybliżenie mu trudnych kwestii filozoficznych. Jak pisze, „Objętość, oprawa oraz szycie książki utrudniają korzystanie z niej w pośpiechu (w środku transportu bądź na dworze). Zmuszają czytelnika do wygodnego rozłożenia jej. Jest to moja forma komentarza do samej historii myśli anarchistycznej, która skłania do prowadzenia długich, mało ryzykownych dysput intelektualnych w zaciszu domowym bądź kawiarnianym”.