2016
autor
Réka Némedi-Varga (HU)
tytuł
Podręcznik do nauki języka japońskiego
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Zachodniowęgierski w Sopronie
promotor
Juhász Márton
Autorka zaproponowała nową formę graficzną oraz nowy sposób nauki języka japońskiego w serii trzech książek. Japończycy używają trzech różnych zapisów swojego języka: hiraganę, katakanę i kanji. Zaprezentowany podręcznik poświęcony jest pierwszemu z tych systemów. Otwiera go wprowadzenie, które pomaga zorientować się w konstrukcji książki. Jej zasadniczą część stanowią ćwiczenia z wykaligrafowanymi przez autorkę znakami. Ćwiczenia pozwalają na naukę wymowy oraz pisania. Końcową część podręcznika zajmuje tabela ze wszystkimi znakami hiragany, z podaną wymową oraz z miejscami na pieczątki. Uzupełnieniem książki jest bowiem zestaw stempli do wyróżniania znaków już opanowanych i tych, które wymagają dalszego ćwiczenia. Kiedy nauczymy się wszystkich znaków z jednego wiersza, możemy na jego końcu przystawić większą pieczęć.