2017
autor
Agnieszka Jucha (PL)
tytuł
Strony rodzinne – identyfikacja wizualna Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
promotor
Barbara Widłak
Autorka projektu uspójniła wszystkie elementy promocyjne poprzez zastosowanie ograniczonych środków graficznych i wprowadzenie tożsamych layoutów w publikacjach, plakatach, biletach i karnetach, co uporządkowało system, który w przyszłości można rozbudowywać o kolejne elementy. Kształt logo – litera F– nie tylko nawiązuje do charakteru budynku i znajdujących się na nim mozaik, ale również do herbu Rzeszowa. Geometryczny znak stał się bazą, na której zostały zbudowane wszystkie elementy graficzne. Zaprojektowane piktogramy instrumentów oraz pozostałe znaki muzyczne są elementem, który łączy różne materiały promocyjne dotyczące tego samego wydarzenia. Nowa identyfikacja ma unikatowy charakter, jest pozbawiona sztampowości, łącząc klasyczny krój pisma z nowoczesnym nawiązuje do tradycji, ale we współczesnej odsłonie. Podobnie potrafi połączyć słuchaczy w różnym wieku i z różnych pokoleń, dostosowując się do ich oczekiwań wizualnych.