2017
autor
Andrej Barčák (SK)
tytuł
Redizajn
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie
promotor
Pavol Bálik
Redesign to termin oznaczający zachowanie lub przekazanie pewnych funkcjonalnych cech oryginalnego produktu i jego adaptację do nowych warunków. Użyciu tego określenia często towarzyszy jednak pewien chaos. Terminy takie jak facelift, rebrand, refresh, restart, tuning, renewal, update, revision, reduction czy reform są stosowanie do opisu pewnych technik, lecz ich definicja nie jest jasna. Autor postanowił więc nieco ją uporządkować, i zaproponował siedem podstawowych sposobów myślenia o redesign. Są to Refresh, Revision, Restart, Retouch, Revival, Receive and Hack. Dla każdej kategorii zebrał kluczowe informacje, odszukał podobieństw między nimi oraz ustalił określone zasady. W swojej pracy koncentruje się na metodach „przeprojektowania” i procesach wykorzystywanych w cyklu zmian. Publikacja zawiera również wywiady z projektantami i bogatą historię projektowania logo. Teoretyczna część znalazła odbicie w końcowej pracy, w której autor zastosował zdefiniowany przez siebie redesign.