2017
autor
Anna Kaleta (PL)
tytuł
O komunikacji wizualnej w architekturze
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
promotor
Tomasz Bierkowski
Publikacja poświęcona podstawowym zagadnieniom związanym z projektowaniem komunikacji wizualnej w architekturze, zarówno rodzajom komunikatów, jak i roli projektanta w zespole. Jej ideą jest chęć zwiększenia efektywności współpracy pomiędzy architektami a projektantami. Książkę podzielono na 4 rozdziały, które traktują o historii pisma w architekturze, wyjaśniają czym jest komunikacja wizualna, prezentują jakie funkcje komunikacja wizualna pełni w różnych kontekstach (np. lotnisko, biurowiec czy miasto) oraz dokumentują przedsięwzięcia realizowane w interdyscyplinarnych zespołach. Zawiera także przykładowe dobre praktyki oraz nowatorskie, całościowe projekty. Książka jest skierowana przede wszystkim do architektów udowadniając, że z połączenia wysiłków architektów i projektantów 2d płyną duże korzyści.