2017
autor
Dóra Hujber (HU)
tytuł
Ligma
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Zachodnich Węgier w Sopronie
promotor
Katyi Ádám
Ligma jest fontem przeznaczonym do tworzenia tytulariów, przede wszystkim pisanych wielkim stopniem pisma. Inspiracją stały się neonowe znaki z zeszłego stulecia, które zawierają mnóstwo twórczych detali, rozwiązań typograficznych i połączeń. Te cechy neonów przewijają się również w przygotowanym kroju pisma. System znaków zawiera znaki alternatywne, dzięki czemu użytkownik może tworzyć różnorodne, kolorowe i niepowtarzalne napisy, tytuły czy zestawienia liter. System zawiera także znaki interpunkcyjne i przestankowe.