2017
autor
Gabriela Szałańska (PL)
tytuł
Półpancerze Praktyczne – seria obiektów poruszających problematykę pracy przy komputerze
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
promotor
Paweł Jasiewicz
Projekt mierzący się z obciążeniami narządów ruchowych podczas zdalnej, domowej pracy przy komputerze. Jego autorka stworzyła kostium, który zwraca uwagę na wszystkie najbardziej obciążone w pozycji siedzącej punkty ciała. W formie znaku podkreśla płaszczyzny styku oraz wypełnia przestrzenie między ciałem a meblem, prowadząc do karykaturalnej deformacji. Rozwinięciem idei kostiumu jest seria nakładek, z których każda jest poświęcona konkretnym czynnościom zaobserwowanym u osób pracujących w środowisku domowym. Ten „półpraktyczny” projekt jest żartobliwą a nawet przekorną, lecz racjonalną odpowiedzią na poszczególne zachowania obserwowanych osób. Ponadto skłania do zastanowienia się nad zależnością czasu pracy i wypoczynku, granicą między wygodą, zdrowiem a poprawnością pozycji czy zachowań ludzkich, a nawet pytaniem o to, jak ewoluuje nasze ciało. Nazwa serii została zaczerpnięta z satyrycznego opowiadania „Półpancerze Praktyczne” Sławomira Mrożka.