2017
autor
Małgorzata Buksińska (PL)
tytuł
Projektant i zleceniodawca. Poradnik współpracy.
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
promotor
Tomasz Bierkowski
Poradnik jest narzędziem ułatwiającym współpracę projektanta graficznego i zleceniodawcy, kierowanym głównie do początkujących projektantów. To aplikacja osadzona w stronie internetowej, umożliwiająca użytkownikowi całościowe spojrzenie na pracę nad projektem oraz na relację między projektantem a zleceniodawcą oraz projektem a odbiorcą. Uniwersalność narzędzia przejawia się w możliwości zastosowania go do różnych stadiów projektu. Sugerowana ścieżka użytkownika, zawarta w instrukcji, prowadzi odbiorcę liniowo po kolejnych częściach narzędzia. Stopień trudności i szczegółowości omawianych tematów rośnie wraz z zagłębianiem się w poszczególne części modelu, jednocześnie każda z nich jest spójną całością, umożliwiającą odbiorcy wybiórcze korzystanie z modelu. Poradnik wskazuje możliwe rozwiązania, perspektywy, ale nie daje gotowych rozwiązań.