2017
autor
Małgorzata Załuska (PL)
tytuł
Simpla. Zindywidualizowane, zewnętrzne protezy piersi generowane z wykorzystaniem technologii skanowania oraz drukowania przestrzennego
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
promotor
Daniel Zieliński
Simpla to narzędzie dla kobiet po mastektomii jednostronnej, które umożliwia tworzenie zewnętrznych protez piersi. Proces rozpoczyna się od wykonania przez użytkowniczkę serii zdjęć jej popiersia. Fotografować można w warunkach domowych, z pomocą nawet najprostszego sprzętu fotograficznego. W samodzielnym przeprowadzeniu procesu pomaga ilustrowana instrukcja. Po wgraniu zdjęć do aplikacji jest generowany skan 3D ciała użytkowniczki. Następnie powstaje bazowy model protezy, który stanowi lustrzane odbicie zdrowej piersi. Użytkowniczka określa właściwości protezy: rodzaj, strukturę oraz kolor. W efekcie otrzymuje z drukarni 3D paczkę z gotowym produktem. W tym projekcie proteza naśladuje ludzkie ciało swoim zachowaniem fizycznym, lecz nie wyglądem. Projekt ma charakter konceptualny.