2017
autor
Marek Głogowski (PL)
tytuł
Zastosowanie kompozytu grzybowego w projektowaniu
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
promotor
Robert Pludra
Projekt prezentuje możliwości współpracy człowieka i natury, wpisując się w ogólnoświatowy trend poszukiwania nowych materiałów. Rozwija nową metodę produkcji obiektów użytkowych, gdzie kluczowym elementem procesu okazuje się hodowanie przedmiotu. Opiera się na wykorzystaniu właściwości dynamicznego materiału naturalnego – grzybni oraz wdrażaniu idei biowytwórczości. Grzybnia tworzy gęstą sieć mikroskopijnych korzeni o silnych właściwościach spajających, co może posłużyć jako lepiszcze w kompozycie bazującym na odpadach rolniczych i przemysłowych. Tego rodzaju materiał można użyć do wyrobu mebli, sprzętu elektrycznego, oświetlenia czy opakowań. Umieszczony w formie dostosowanej do danej technologii, wzrasta i tworzy funkcjonalny obiekt. Trwają rozmowy z firmą zainteresowaną przetwarzaniem odpadów biologicznych w funkcjonalne opakowania, spojone siłą grzybni. Być może w niedalekiej przyszłości powstanie pierwsza bio-fabryka w Polsce.