2017
autor
Marina Lewandowska (PL)
tytuł
Identyfikacja wizualna Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
promotor
Łukasz Paluch
Inspiracją stała się sztuka abstrakcyjna, zarówno w rzeźbie, jak i projektowaniu graficznym oraz sztukach plastycznych. Zagadnienia związane ze sztuką abstrakcyjną autorka opisała w pracy teoretycznej „Różne formy abstrakcji w sztuce i projektowaniu graficznym na podstawie wybranych prac XX wieku”. Oprawa graficzna pracy współgra ze stylem opracowań w ramach identyfikacji. Identyfikacja opiera się na potrzebie określenia wyraźnej tożsamości i pozostawienia swobody dla materiałów graficznych, powstających na okoliczność wystaw i wydarzeń. Jej podstawą jest neutralny znak, składający się z linii wyznaczających 3 główne kierunki: horyzontalny, wertykalny i diagonalny, a symbolizujący przestrzeń różnorodnej działalności Centrum. W skład projektu wchodzą: papier firmowy, wizytówka, teczka, koperty, identyfikatory, księga znaku, broszura z mapą, folder opisujący Centrum, zakładki do książki oraz pocztówki.