2017
autor
Theresia Ruppertová (CZ)
tytuł
Projekt graficzny w przestrzeni publicznej – redizajn znaków bezpieczeństwa
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie
promotor
Kristýna Fišerová
Projekt jest odpowiedzią na brak modyfikacji oraz unifikacji znaków bezpieczeństwa obecnych w przestrzeni publicznej. W Republice Czeskiej, z której pochodzi autorka projektu, wszystkie emblematy bezpieczeństwa muszą być zgodne z przepisami prawnymi i technicznymi, jednak samo modyfikowanie symboli nie jest określone przez żadne reguły. Stąd też wielokrotnie mamy do czynienia z chaosem informacyjnym. Autorka w swojej pracy postanowiła ujednolicić znaki bezpieczeństwa, wykorzystując narzędzie jakim jest siatka. Niektóre piktogramy zostały tylko nieznacznie przerysowane, w przypadku innych został zmieniony cały ich kształt. W sumie w książce znalazło się 70 podstawowych piktogramów, które możemy oglądać przed i po modyfikacji. Jak deklaruje autorka – ujednolicenie znaków mogłoby przyczynić się do lepszej orientacji w otaczającej nas przestrzeni.