2018
autor
Bruno Szenk (PL)
tytuł
Tangu – wielofunkcyjne narzędzie terapeuty pracującego z dzieckiem autystycznym
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
promotor
Doktor Krzysztof Kubasek
Czucie należy do najistotniejszych narzędzi poznawczych, jakimi posługujemy się w pierwszych latach życia. Dyplom ma za zadanie wesprzeć rozwój dzieci z określonymi deficytami. Był projektowany we współpracy z ekspertami zajmującymi się badaniem i terapią autyzmu. W efekcie powstał zestaw ośmiu wizualnie zbliżonych form, z których każda stanowi kombinację trzech zmiennych (twardość, ciężar, faktura) o dwustopniowej gradacji (mniej/bardziej). Mogą one być wykorzystywane do moderowanej przez terapeutę zabawy, przybierającej różne postaci, np. badanie, nazywanie, porównywanie, grupowanie. Doświadczając różnic pomiędzy pozornie identycznymi elementami zestawu, dziecko kształtuje kompetencje poznawcze, sensoryczne i koordynacyjne, a sposób wykonania zadań dostarcza wskazówek na temat aktualnego stopnia jego rozwoju.