2018
autor
Dominika Valentovičová (SK)
tytuł
The Script Hunter — Mapping systemów pisma z całego świata używanych w XX wieku
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych i Designu w Bratysławie
promotor
doc. Mgr. art. Pavol Bálik
Systemy pisma i ich rozwój jest nieodłącznym elementem ludzkiej historii. Wraz z ewolucją narodów, ich języków i religii, zmianom podlegało również piśmiennictwo i rządzące nim zasady. W swojej pracy autorka sięga do ok. 100 istniejących obecnie systemów, prezentując ich próbki, mapując oraz przedstawiając genealogię wraz z krótkim opisem. Praca wykorzystuje format gazety jako globalnego pamiętnika XX wieku – bez względu na ich rozwój czy liczbę czytelników. Tworzą ją dwa tytuły prasowe – The Scripts Hunter oraz True International New York Times. Projekt przypomina, że nie wszyscy posługujemy się alfabetem łacińskim, a poprzez zgłębianie zapisów różnych systemów znaków poznajemy też inne kultury – to jak dane społeczności zapisują swój język wiele mówi o sposobie ich myślenia.