2018
autor
Ludmiła Biniek Niezgoda (PL)
tytuł
Projekt krojów pism w oparciu o wzory historyczne: połowy XV wieku, Wenecjanek, krojów XVIII-wiecznych i wczesnych krojów gazetowych
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
promotor
profesor Maciej Buszewicz i Michał Jarociński
Praca eksplorująca historyczne wzory w ewolucji pisma i czcionek drukarskich. Składa się z czterech części: Ceralis, Atoli, Psyche i Geller, odnoszących się do różnych okresów rozwoju typografii.  Autorka pracy prześledziła zmiany w tej dziedzinie, wychodząc od kaligrafii wczesnorenesansowej, z której później wykształciły się Wenecjanki, przez kroje typu „Old Style” do wczesnych krojów gazetowych. Zmierzyła się także z problemami projektowymi dotyczącymi przełożenia kaligrafii na font (komputerowy nośnik pisma), technicznymi zagadnieniami związanymi z krojami do składu książkowego i tymi związanymi z krojami gazetowymi. Kursywa (Ceralis) zachowuje nawiązania do kaligraficznych inspiracji, zaś kolejne trzy rodziny krojów nawiązują do czcionek drukarskich, przez co prezentują bardziej typograficzne zalety.