2018
autor
Maria Prochaczek (PL)
tytuł
Miasto przysłonięte. Projekt kampanii i wystawy dotyczącej uchwały reklamowej w Mikołowie
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
promotor
dr hab. Jacek Mrowczyk
Punktem wyjścia dla projektu oraz towarzyszącej mu kampanii i wystawy plenerowej było pytanie: Ile procent świata może przesłaniać reklama? Celem było opowiedzenie mieszkańcom Mikołowa w przystępny sposób o zmianach wynikających z uchwały krajobrazowej. Stąd m.in. prezentacja najważniejszych zapisów uchwały w formie infografik oraz wizualizacje pokazujące wpływ reklam na otoczenie. Projekt bazuje na uniwersalnej grafice i ograniczonej gamie kolorystycznej – kolor żółty ma za zadanie przykuwać uwagę i sygnalizować potrzebę zmian w przestrzeni publicznej. Aby zainteresować tematem jak najwięcej osób, wystawę zaprezentowano na Rynku, a jej forma została zainspirowana rzutem dawnego Ratusza. Dyplom powstał przy współpracy merytorycznej z urzędem miasta oraz Mikołowskim Towarzystwem Historycznym.