2018
autor
Martin Kadlec (CZ)
tytuł
Nowy styl wizualny i logo miasta Most
dyplom
magisterski
uczelnia
Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie
promotor
Doc. MgA. Kristýna Fišerová
Inspiracją dla nowego logotypu czeskiego miasta stał się nieistniejący już trójskrzydły, kamienny most, będący przez długi czas jego symbolem. Pomysł opiera się na wykorzystaniu stylizowanej litery „m”, która ma trzy specyficzne łuki, nawiązujące do charakterystycznego obiektu. Autor rozwija styl wizualny miasta, tworząc charakterystyczne piktogramy oraz ilustracje. Każda z nich bazuje na nowym logotypie i bywa uzupełniana liniowymi rysunkami, często miejskiej architektury. Projekt odnosi się także do różnorodności – zarówno historyczny most, jak i samo miasto, to swoiste połączenie wielu różniących się między sobą ludzi, rozmaitych wydarzeń czy stylów architektonicznych. Nowa identyfikacja wizualna obejmuje plakaty, ulotki i pocztówki, a także wizytówki oraz druki okolicznościowe.