2018
autor
Martin Ponec (CZ)
tytuł
Chwyta oko – gdzie projektowanie spotyka naukę
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuki, Architektury i Projektowania w Pradze
promotor
Prof. Petr Babák
Projekt powstał na pograniczu nauki i grafiki, zapraszając w podróż do wizualnego świata naukowych osiągnięć. Podstawą jest publikacja poświęcona różnym zjawiskom i dziedzinom, m.in. historii, astronomii, mikroświatom czy iluzji. Autora zainteresowały przede wszystkim schematyczne przedstawienia, wykresy, proste ilustracje, fotografie i inne formy wizualizacji, które odgrywają znaczącą rolę w procesach badawczych. Istotny jest kontekst historyczny prezentowanych wizualizacji, a także napięcie między jasnym przekazem informacji a pustym formalizmem. I choć dyplom podkreśla znaczenie wizualnego przedstawiania danych, to zarazem podkreśla jego wpływ na sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości. Autor namawia do czujności i krytycznego podejścia – obrazy mogą pomagać w zrozumieniu świata, ale mogą też prowadzić do błędnych interpretacji.