2018
autor
Mateusz Mioduszewski (PL)
tytuł
ASHka – ceramika z popiołu
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
promotor
prof. ASP Jerzy Wuttke
Projekt łączący wzornictwo z materiałoznawstwem. Autor postawił przed sobą zadanie jak najefektywniejszego wykorzystania i zagospodarowania popiołu – traktowanego zazwyczaj jako odpad – i stworzenia nowego materiału. W czasie prowadzonych badań eksperymentował z ilością wykorzystywanego popiołu a także testował różne rodzaje glinek jako spoiwo, co w konsekwencji doprowadziło do powstania tworzywa, zawierającego 70 procent odpadu. Zbadał również fizyczne parametry materiału, współpracując z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. W efekcie było możliwe stworzenie płytek o kształcie rombów, a powstałe tworzywo jest barwione i naturalnie kształtowane poprzez połączenia glinek i popiołów. Częścią projektu jest prezentacja poszczególnych etapów pracy nad nowym materiałem.