2018
autor
Nóra Kaszanyi Kaszanyi (HU)
tytuł
tacTiles
dyplom
magisterski
uczelnia
Uniwersytet Sztuki i Designu Moholy-Nagy w Budapeszcie
promotor
Head of Dep. Balázs Vargha
Osoby w pełni korzystające z możliwości, jakie dają zmysły, mają wiele narzędzi umożliwiających naukę, poznawanie i doświadczanie świata. Autorka skupiła się na problemach osób niewidomych, a zwłaszcza dzieci uczących się liter alfabetu. Wykorzystując technologię druku 3D, stworzyła zestaw dotykowych piktogramów, z których każdy jest przypisany konkretnej literze. Zestaw zatem swobodnie może zastępować podręcznik alfabetu. Projekt daje możliwość stworzenia dłuższych opowieści piktograficznych, a więc staje się przystępnym narzędziem do nauki także dla osób starszych oraz tych, którzy stracili wzrok w późniejszych latach życia. Korzystając z możliwości druku 3D oraz dostępności projektu w Open Source, będzie go można wydrukować w dowolnym miejscu na świecie.