2018
autor
Soňa Juríková (CZ)
tytuł
Książka do pisania
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie
promotor
doc. František Steker
Tworzenie podręczników, dziedzina często lekceważona, to zdaniem autorki bardzo ważne, kreatywne i wymagające zadanie dla projektantów. Jedną z podstawowych trudności bywa połączenie ilustracji z przejrzystym układem książki. W tym wypadku elementem organizującym zawartość stały się potraktowane z humorem rysunki nawiązujące do klasycznych technik linorytu i sitodruku. Książka została podzielona na rozdziały, rozpoczynające się od całostronicowej ilustracji poświęconej kolejnej literze alfabetu. Rozdziały różnią się kolorystycznie – ta sama paleta barw jest stosowana w drobnych ilustracjach i ćwiczeniach w każdej z części. Elementarz ma spokojny wygląd, nie rozprasza uwagi, a jednocześnie jest w nim miejsce na działania kreatywne, notatki czy rysunki. Powstał z myślą o uczniach, ale i dorosłych, którzy pomagają dzieciom w nauce.