2018
autor
Tadeusz Ciechanowski (PL)
tytuł
Rotlock
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
promotor
Profesor Jan Kukuła
W miastach przybywa osób poruszających się na co dzień na rowerach, ale problemem bywa ich parkowanie. Projekt powstał z potrzeby rozwiązywania codziennych sytuacji, gdy rowerzysta musi pozostawić swój pojazd na czas zakupów czy spotkań. Idea skupia się wokół parkowania krótkoterminowego, trwającego od kwadransa do 3 godzin. Koncepcja opiera się na ogólnodostępnym zapięciu, montowanym na ścianie. Rozwiązanie wykorzystuje istniejącą infrastrukturę – najczęściej fasady budynków i nie wymaga specjalnych inwestycji, by powiększyć liczbę i dostępność miejsc parkingowych dla rowerów. Obiekt nie wymaga także użycia własnych zabezpieczeń, ponieważ sam w sobie jest blokadą i daje możliwość zapięcia koła oraz ramy roweru. Dodatkowo, uchylna konstrukcja zapewnia łatwe dopasowanie roweru do blokady.