2019
autor
Barbara Szőke (HU)
tytuł
Zamknięte, a jednak wolne
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Sztuki i Wzornictwa Moholy-Nagy w Budapeszcie
promotor
doc. M.A. Orlai Balázs
Autorka wychodząc poza standardowe role designu, takie jak użyteczność czy estetyka, powierzyła mu społeczne zadanie. Skupiła uwagę na podopiecznych ośrodków dla nieletnich, odbywających karę za przestępstwa. Wskaźnik udanej resocjalizacji takich osób jest stosunkowo niski. W ośrodku rzadko mogą podejmować własne decyzje, ich poczucie wartości spada, tracą też wewnętrzną motywację. Stąd pomysł warsztatów kreatywnych, zwiększających poczucie sprawczości i pomagających poradzić sobie z kryzysem. Uczestniczki tworzą miniaturowe kopie samych siebie – lalki „miniMe”, pozwalające spojrzeć im na siebie i swoją sytuację z dystansu. Projektantka przypomina też, że lalki odgrywały od dawnych czasów w wielu kulturach duchowe i rytualne role.