2019
autor
Eliška Luhanová (CZ)
tytuł
Listwa zasilająca XCord
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Politechnika Czeska w Pradze
promotor
MgA. Martin Tvarůžek
Przedłużaczy używamy w sytuacjach, gdy odległość do najbliższego źródła energii elektrycznej nas nie zadowala. Te istniejące na rynku są mocno zestandaryzowane, większość z nich posiada wyłącznie gniazda dla europejskich wtyczek, najczęściej pełnią też tylko jedną funkcję. XCord jest projektem z odmiennym podejściem – przedłużacze są wyposażone w ruchomy, wymienny i gotowy do demontażu kabel, ponadto panele można ze sobą łączyć, ponieważ mają formę modularną, z różną liczbą dostępnych gniazd. Mogą pełnić funkcje dodatkowe, np. jako porty USB, przedłużacze Wi-Fi czy powerbanki. Projekt powstał głównie z myślą o gospodarstwach domowych, może też przydać się w podróży, bo po złożeniu zajmuje niewiele miejsca.