2019
autor
Ilya Bazhanov (CZ)
tytuł
Idzie wiosna. Rosyjska typografia lat 60. i zastosowanie jej zasad w autorskim kroju pisma
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyně w Uściu nad Łabą
promotor
doc. ak. mal. Michal Slejška
Projekt jest poświęcony rozwiązaniom typograficznym, pojawiającym się w Rosji sowieckiej lat 60., w okresie tzw. odwilży Chruszczowa. Autor w pierwszej części analizuje epokę w perspektywie historycznej oraz powstające wówczas kroje pism. Centralnym elementem pracy stało się stworzenie kroju Odwilż, inspirowanego badanym okresem. Największy wpływ na projekt wywarły rozwiązania typograficzne z lat 60. i ich specyfika. Szczególną cechą kroju Odwilż jest zmienny zestaw alternatywnych znaków. Kombinacje glifów (graficznych reprezentacji znaków) pozwalają różnicować proporcje i dynamikę tekstu, tworząc odmienne formy i tym samym dodając im żywotności.