2019
autor
Jan Buble (CZ)
tytuł
Niezależny dom typograficzny oferujący autorskie kroje pisma i usługi typograficzne
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuki, Architektury i Wzornictwa w Pradze
promotor
MgA. Tomáš Brousil
FORM to autorski dom typograficzny, w którym autor wykorzystał swoje wcześniejsze doświadczenie związanie z projektowaniem krojów pism. Wszystkie stworzone w czasie studiów systemy przygotował jako „pakiet startowy” dla niezależnej platformy/pracowni oferującej rozwiązania typograficzne. Dla jej potrzeb wykreował logotyp oraz styl wizualny, a następnie stworzył drukowane broszury oraz stronę internetową. Każda z broszur jest poświęcona jednemu krojowi pisma, gdzie potencjalny użytkownik może zobaczyć go w akcji na przykładzie fikcyjnych materiałów drukowanych. Strona internetowa jest praktyczna i daje możliwość wypróbowania wszystkich oferowanych rozwiązań.