2019
autor
Klaudia Gołaszczyk (PL)
tytuł
Religa Heart – Osobisty sterownik wszczepialnej pompy wspomagania serca
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
promotor
dr hab. Andrzej Sobaś
Projekt powstał we współpracy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, która stworzyła Polskie Sztuczne Serce (Religa Heart), przechodzące aktualnie testy kliniczne. Zadaniem projektantki było opracowanie osobistego sterownika oraz sposobu jego noszenia tak, aby nie sprawiał dyskomfortu, usprawniał mobilność oraz zwiększał komfort i jakość codziennego życia pacjentów z wszczepialną pompą serca. W procesie projektowym istotna była obserwacja trendów i na tej podstawie zbudowanie założeń dotyczących zmniejszenia wymiarów urządzenia, przesyłu danych na urządzenia mobilne oraz zdalnej opieki medycznej. Połączenie technologii i projektowania zorientowanego na użytkownika pozwoliło stworzyć wygodne rozwiązanie pozytywnie wpływające na dobrostan pacjenta.