2019
autor
Mátyás Grünczeisz (HU)
tytuł
Liquid Stones
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Sztuki i Wzornictwa Moholy-Nagy w Budapeszcie
promotor
DLA László Nagy
Ta instalacja audiowizualna łączy projektowanie graficzne z architekturą, muzyką oraz technologią komputerową, przekształcając znaną sentencję Johanna Wolfganga Goethego „Architektura to zamrożona muzyka” w realne doświadczenie. Aby przekonać się, jak brzmią dźwięki budynków, autor projektu wybrał cztery ikoniczne budapesztańskie obiekty, po czym przetworzył takie parametry jak czas ich powstania, powierzchnia, wysokość na dźwięki, wykorzystując m.in. sample zarejestrowane we wnętrzach. W efekcie powstały cztery interaktywne plakaty, w różnych technikach drukowania, które są transkrypcjami rzutów kondygnacji budynków. Poprzez ich dotknięcie wywołujemy muzykę. Uzupełnieniem projektu jest 144-stronicowa książka ze zdjęciami rejestrującymi badania oraz rozwój metody transkrypcji.