2019
autor
Michael Rosa (CZ)
tytuł
ZOOMPRUM – projekt gry cyfrowej oraz systemu informacji
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuki, Architektury i Wzornictwa w Pradze
promotor
doc. M.A. Ivan Dlabač
Projekt, który ułatwia poruszanie się po rzeczywistości uczelni wyższej w pierwszych miesiącach studiów, co może być szczególnie przydatne uczestnikom programu Erasmus. Aplikacja mobilna informuje o kierunkach studiów, pracowniach i kadrze naukowej, wykorzystując cyfrową wersję gry memory oraz elementy systemu komunikacji w budynku uczelni. Użytkownicy mogą sprawdzić jak wygląda dany wykładowca oraz projekty powstające w jego pracowni. ZOOMPRUM łączy świat fizyczny z treściami cyfrowymi. W ramach projektu powstało także nietradycyjne medium informacyjne – gra karciana powiązana z aplikacją, która również służy jako interaktywny system komunikacyjny w budynku UMPRUM – Akademii Sztuki, Architektury i Projektowania w Pradze.