2019
autor
Patrycja Kędzierska (PL)
tytuł
Projekt identyfikacji wizualnej dla marki promującej zdrowe nawyki żywieniowe
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
promotor
dr Anna Pohl
Projekt jest poświęcony tożsamości wizualnej marki stawiającej na zdrowe nawyki żywieniowe oraz zachęcającej do ograniczenia marnowania żywności, rezygnacji z nadmiernej konsumpcji mięsa i zaprzestania degradacji środowiska naturalnego. Podstawowym narzędziem usługi jest platforma internetowa umożliwiająca zamawianie produktów roślinnych pochodzących od lokalnych dostawców. Ważną częścią projektu stała się strategia ekologicznie i społecznie odpowiedzialnej marki, która promuje nie tylko zdrowe nawyki żywieniowe, ale również postawy związane z pojęciem zrównoważonego rozwoju. W ramach budowania tożsamości marki powstał również model biznesowy uwzględniający łańcuch dostaw, komunikację między dostawcami, szefami kuchni i klientami, zrównoważone zasoby oraz gospodarkę odpadami.