2020
autor
Botond Csiby-Gindele (HU)
tytuł
ROKOYA – Współczesny generator strojów
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Karola Eszterházyego
promotor
DLA Szabolcs Süli-Zakar
Motywy i wzory ludowe wciąż pozostają ważnym nośnikiem informacji. Taką rolę współcześnie pełni ubiór, choć bywa modyfikowany poprzez nowoczesne technologie produkcji, użyty materiał czy aktualne trendy. Autor pragnie włączyć się w misję ocalania od zapomnienia cennego dziedzictwa i zainteresować nim młodsze pokolenia. Marka Rokoya jest generatorem strojów i nawiązuje do jednego z elementów tradycyjnego ubioru, znanego od kilkuset lat. Rokoya to bowiem nazwa spódnicy noszonej na co dzień i od święta przez seklerskie kobiety, mieszkanki Siedmiogrodu. Generator daje szansę na stworzenie spersonalizowanego zestawu, który podobnie jak przed wiekami jest sposobem na podkreślenie własnej indywidualności. Wzory na tekstyliach powstają w technice sublimacji, a za przygotowanie odzieży odpowiadają lokalni tkacze.