2020
autor
Enikő Horák (HU)
tytuł
MINT/A BUDAPEST – MOTIFICATIONS!
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Metropolitalny w Budapeszcie
promotor
MA András Gosztom
Siedem dekad temu w węgierskiej stolicy zrealizowano projekt „Wielki Budapeszt”, w ramach którego przyłączono do istniejącego ośrodka miejskiego okoliczne osady, zarówno miasta, jak i wsie. Ideą tego projektu było stworzenie identyfikacji miasta, w której każda przestrzeń współcześnie tworząca Budapeszt jest reprezentowana przez wizualne motywy. Choć zaproponowane wzory odzwierciedlają charakterystykę konkretnych rejonów, to zostały stworzone na nowo, w sposób mocno abstrakcyjny. Każdy motyw składa się z dziewięciu piktogramów uwzględniających historię, przemysł, transport publiczny, architekturę, mieszkańców, sport, herb, lokalną cechę, a nawet położenie geograficzne. Wszystkie wspólnie tworzą większą całość wyrażającą oblicze współczesnego Budapesztu. W ramach dyplomu powstał 160-stronicowy brand book, gdzie szczegółowo opisano projekt i jego zastosowanie.