2020
autor
Jan Kulhánek (CZ)
tytuł
Vokoun – Prom dla Pragi
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Politechnika Czeska w Pradze
promotor
MgA. Jan Jaroš
Projekt łodzi Vokoun umożliwia przemieszczanie się pomiędzy dwoma brzegami Wełtawy w miejscach oddalonych od mostów czy innych form przeprawy. W intencji autora prom ma zapewnić połączenia wodne dla niewielkiej liczby osób w przestrzeniach o niedużym, choć w pełni uzasadnionym natężeniu ruchu. Stworzona przez promy sieć połączeń stałaby się częścią Praskiego Zintegrowanego Systemu Transportowego. Wygląd promu nawiązuje do praskich pojazdów komunikacji miejskiej, zwłaszcza tramwajów. Jego długość wynosi 9 m, zanurzenie nie przekracza 50 cm, napędza go silnik o mocy 22 kW. Vokoun jest bezpieczny, wygodny i prosty w konserwacji.