2020
autor
Katarína Kyselicová (SK)
tytuł
Rozmowy kooperacyjne
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Tomáša Baty w Zlinie
promotor
MgA. Dušan Wolf
W latach 90. XX w. nastąpił wśród projektantów i artystów radykalny zwrot ku współpracy. Wielu z nich zdecydowało się w tym czasie na działanie w zespołach i stosowanie metod partycypacyjnych. Autorkę projektu zainteresowała ówczesna sztuka współpracy i formy, jakie przyjmowała w środowiskach czeskich i słowackich twórców. Publikacja zawiera wywiady z wybraną dwudziestką grafików, fotografów, kuratorów, wykładowców i wydawców. Reprezentują oni różne pokolenia i odmienne punkty widzenia, łączą ich za to doświadczenia współpracy, w rozmaitych konfiguracjach projektowych i artystycznych. W publikacji padają pytania o źródła inspiracji, „produkowanie” książek, wizje i procesy twórcze, a przede wszystkim o sferę wspólnoty w działaniach. Książka powstała z myślą o młodych projektantach, a także studentach kierunków projektowych i fotograficznych.