2020
autor
Magdalena Bojko-Michalak (PL)
tytuł
Totemy – gra dla wielu pokoleń
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
promotor
dr Magdalena Grenda
Główną ideą projektu Totemy jest integracja międzypokoleniowa, która angażuje do wspólnej aktywności dzieci oraz seniorów. Składa się z zachęcających do konstrukcyjnych poszukiwań drewnianych form oraz uniwersalnej gry dla seniorów, które stymulują umysł. Siłą projektu jest możliwość wykorzystywania każdego z elementów – kulek, plansz czy kloców – do zabawy międzypokoleniowej. Punktem kulminacyjnym każdej rozgrywki jest chwila, gdy z wszystkich części powstaje tytułowy totem. Gra jest wielostopniowa, a jej uczestnicy mogą ze sobą współdziałać albo rywalizować. W czasie zabawy senior może obudzić w sobie wewnętrzne dziecko i stać się częścią świata dziecięcej wyobraźni, z kolei młody uczestnik ma szansę skorzystać z wiedzy dorosłego i nawiązać relacje z dziadkami.