2020
autor
Oliwia Michniewska, Paulina Szuścik (PL)
tytuł
Zamigaj mi! – seria gier i książeczek do nauki polskiego języka migowego dla dzieci i rodziców
dyplom
licencjacki
portfolio autora
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
promotor
dr / dr hab. Anna Machwic i Justyna Szklarczyk-Lauer
Projekt jest próbą połączenia dwóch odrębnych światów – osób głuchych oraz słyszących. Powstał z myślą o niesłyszących małych dzieciach oraz ich słyszących rodzicach i zapełnia lukę na rynku wydawniczym. Gry i książeczki zachęcają do wspólnej nauki polskiego języka migowego dzięki elementom zabawy. Podczas gry czy oglądania książeczek rodzice migają znak odpowiadający konkretnej ilustracji, a następnie dziecko powtarza gest, by utrwalić słownictwo. W ten sposób rodzice i dzieci podejmują trud pokonywania i niwelowania barier komunikacyjnych, które wpływają negatywne na ich relacje. Tworząc ten projekt, autorki współpracowały z surdopedagogami, logopedami, osobami głuchymi, rodzicami i dziećmi oraz przedstawicielami Polskiego Związku Głuchych. Serię tworzą książeczki, puzzle, gra memo oraz plansze.