2020
autor
Tomáš Skřivánek (CZ)
tytuł
UNIQ
dyplom
magisterski
uczelnia
Uniwersytet Techniczny w Brnie
promotor
docent Ladislav Křenek
Wraz ze zmianą zachowań konsumentów i stale rosnącą liczbą zamówień ważnym problemem w cyklu dostaw stał się etap tzw. ostatniej mili. Projekt UNIQ odpowiada na to wyzwanie poprzez stworzenie lekkiego miejskiego pojazdu dostawczego o futurystycznym i minimalistycznym wyglądzie. Kierowca zarządza przestrzenią ładunkową z wnętrza pojazdu, jest więc chroniony przed ruchem drogowym i warunkami atmosferycznymi. Miejsce przeznaczone na przesyłki jest podzielone na cztery moduły, w których towary są rozmieszczane przy wsparciu technologii automatycznego skanowania i śledzenia. Moduły te są wymienne i pozwalają na modyfikację systemu w zależności od charakteru towaru. Projekt zakłada, że to człowiek wciąż pełni kontrolę nad pojazdem. Autor podkreśla także znaczenie bezpieczeństwa kierowcy, komfortu obsługi i ergonomii pracy.