2020
autor
Veronika Trnková (SK)
tytuł
Podwójny uśmiech – zin ciałopozytywny
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Techniczny w Koszycach
promotor
Mgr. art. ArtD. Samuel Čarnoký
Strona projektu: instagram.com/dvojityusmev
Autorka projektu postanowiła wypełnić lukę na słowackim rynku wydawniczym. Forma publikacji ma w pełni odzwierciedlać treść. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu risografii – technologii, w której wydruk staje się niepowtarzalny i niedoskonały, co podkreślają także layout i ręczne szycie zina. Znaczącą rolę w projekcie odgrywa humor, który sprawia, że łatwiej jest opowiadać o niedoskonałościach ludzkiego ciała i ich nieistotności. Autorka w ten sposób stara się wspierać ludzi w ich wyjątkowości i pomagać im zyskiwać zdrową pewność siebie. Jak dotąd powstały trzy numery zina, każdy z nich otrzymał odrębne rozwiązania wizualne z własnym schematem kolorów, połączonych wspólnym pomarańczowym tłem.